Assistentie en praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Maasbree – MAASBREE

Assistentie en praktijkondersteuning

Praktijkassistente

De praktijkassistentes (Helen, Kim, Jessie, Ilona, Linda, Mandy, Sanne en Stephanie) staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistentes verder terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • vaccinaties

Het assistentenspreekuur is op afspraak.

SOH – Spreekuur Ondersteuner Huisarts

De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) is een vrij nieuwe functie in de huisartsenpraktijk. Een SOH is een ervaren doktersassistente die daarnaast een aanvullende opleiding heeft gehad voor deze functie. Ze heeft een eigen spreekuur binnen de praktijk voor semi-spoedeisende klachten waarbij ze patiënten de aandacht kan geven die nodig is. De SOH kan en mag zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten beoordelen, behandelen, afhandelen en/of doorverwijzingen doen naar huisarts of verpleegkundig specialist als dit nodig is. Dit biedt de huisarts rust in het dagelijkse spreekuur waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Voor u als patiënt makkelijk toegankelijk, deskundig advies en adequate zorg. De huisarts of verpleegkundig specialist is altijd bereikbaar voor overleg. Ook indien de SOH een klacht zelfstandig afhandelt, zal er later overleg plaatsvinden met de huisarts. Als uw gezondheidsklacht in aanmerking komt voor een consult bij de SOH, zal dat met u overlegd worden.

Klachten waarvoor een afspraak gemaakt kan worden bij de SOH zijn:

 • Allergische huidreactie
 • Bloedneus
 • Brandwonden
 • Corpus Alienum huid ( bij voorbeeld steentjes, metaal of splinters in de huid)
 • Enkelverstuiking
 • Keelpijn
 • Verschillende wonden
 • Sinusitis (voorhoofdsholte ontsteking)
 • Tand door lip
 • Teenletsel
 • Verschillende insectenbeten
 • Krentenbaard

In onze praktijk zijn Linda Hendrix, Ilona Janssen en Jessie Basten opgeleid tot spreekuur ondersteuner huisarts. Er is dagelijks een SOH-spreekuur op afspraak.

Bevolkingsonderzoek (uitstrijkjes)

Voor het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek, kunt u nu ook bij onze assistente terecht. U kunt bij Helen, Sanne en Ilona terecht op afspraak voor het maken van een uitstrijkje. Indien u dit wenst kan het uitstrijkje uiteraard ook gemaakt worden door uw eigen huisarts.

Kijk voor meer informatie ook eens op: https://www.thuisarts.nl/uitstrijkje-baarmoederhals

Praktijkondersteuning Cardiovasculair risicomanagement, Astma/COPD, Diabetes en Ouderenzorg

Natascha Geurts, Ylse Hoeijmakers en Loes Thijssen zijn werkzaam op maandag t/m vrijdag. Ze doen spreekuur op het gebied van cardiovasculair risicomanagement, COPD, Diabetes mellitus en Ouderenzorg.

Cardiovasculair risicomanagement is erop gericht risicofactoren voor hart- en vaatziekten op te sporen en zonodig te behandelen om hiermee het risico op een hart- of vaatziekte (hartinfarct, cva e.d) te verlagen (primaire preventie = voorkomen dat iemand een ziekte krijgt). Daarnaast zullen ze mensen die al een hart of vaatziekte hebben blijven controleren en zonodig de behandeling bijstellen om het risico op een nieuwe gebeurtenis te verlagen (secundaire preventie). De controles en het geven of veranderen van medicijnen gaat in nauw overleg met uw eigen huisarts.

Natascha, Ylse en Loes dragen ook zorg voor de patiënten met astma/COPD. Door het doen van longfunctie-onderzoek in de eigen praktijk kunnen we Astma/COPD patiënten beter opsporen en bekende patiënten beter behandelen volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Ook door het stellen van bepaalde vragen wordt een beeld verkregen van het klachtenpatroon en kan de patiënt op medicatie worden ingesteld of medicatie wordt bijgesteld.

Diabetes, in de volksmond suikerziekte genoemd kent iedereen. Het is van belang om een patiënt bekend met diabetes geregeld te controleren. Hierbij wordt gekeken naar de glucose-spiegel in het bloed, de leefstijl maar ook worden de voeten jaarlijks gecontroleerd op doorbloeding en wondjes en is het van belang dat er 2-jaarlijks een oogfoto (fundusfoto) wordt gemaakt om schade aan het netvlies door diabetes uit te sluiten.

In het kader van de ouderenzorg bezoeken Natascha, Ylse en Loes alle patiënten boven de 75 jaar die mogelijk kwetsbaar zijn. Hierbij wordt gekeken naar de thuissituatie, de zelfredzaamheid en het functioneren op diverse gebieden. Aan de hand van het huisbezoek wordt indien nodig een plan opgesteld dat besproken wordt met huisarts en andere betrokken disciplines. Het voordeel van deze huisbezoeken is dat we vroegtijdig problemen kunnen signaleren en helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Praktijkondersteuner voor Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De POH-GGZ begeleidt mensen in de huisartsenpraktijk of verwijst ze door naar andere instellingen. In onze praktijk werken Johan Koks, Kelly Reinders en Linda Janssen als POH-GGZ.

Verpleegkundig specialist

Waarom een verpleegkundig specialist?

De huisartsenzorg staat onder druk. Huisartsen krijgen er steeds meer taken bij doordat  bijvoorbeeld behandelingsmogelijkheden toenemen en ziekenhuizen steeds meer zorg aan de huisarts overdragen. Nederland vergrijst en we doen met zijn allen vaker een beroep op de huisarts. Willen we goede zorg blijven leveren dan moeten de taken worden verdeeld en zijn hulpkrachten nodig in de praktijk. Sommige klachten kunnen minstens even goed door een verpleegkundige worden behandeld. Voor dat soort klachten kunt u dan ook bij onze  verpleegkundig specialist Judith Hölzken terecht.

Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is een ervaren HBO-verpleegkundige, die nog eens twee jaar extra wordt opgeleid in de huisartsenpraktijk. Voor een aantal afgebakende klachten kunt u rechtstreeks bij de verpleegkundig specialist terecht bijvoorbeeld voor oorontstekingen, lage rugklachten en bovenste luchtweginfecties. De verpleegkundig specialist behandelt deze klachten helemaal zelfstandig, ze stelt de diagnose en geeft u eventueel een recept mee. Als het nodig is overlegt de verpleegkundig specialist met uw huisarts.

Verschil met de praktijkondersteuner

Uw huisarts werkt ook al enige tijd samen met een praktijkondersteuner (Natascha en Loes). De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met diabetes, astma, COPD en hart & vaatziekten. Zij geeft voorlichting over uw ziekte, stoppen met roken en bewegen. De praktijkondersteuner doet dit volgens de behandelafspraken die de huisarts maakt. De verpleegkundig specialist daarentegen neemt diagnose en behandeling van bepaalde klachten volledig over van uw huisarts. In dit document Ingangsklachten bij Verpleegkundig specialist staan de klachten waarmee u ook terecht kunt bij de verpleegkundig specialist. De praktijkondersteuner en de verpleegkundig specialist hebben regelmatig overleg met uw huisarts.