Medische verklaringen – Huisartsenpraktijk Maasbree – MAASBREE

Medische verklaringen

Waarom uw huisarts geen ‘medische verklaring’ afgeeft.

Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

  • De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
  • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

Klik op KNMG voor de verklaring.

KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Nederlands

KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Duits

KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Engels

KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Pools

KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Turks

KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Marokkaans Arabisch