Praktijk-weetjes – Huisartsenpraktijk Maasbree – MAASBREE

Praktijk-weetjes

Wist u dat wij…?

 • in de praktijk veel onderzoeken zelf kunnen doen?
 • hartfilmpjes (ecg’s) maken?
 • longfunctie-onderzoek (spirometrie) kunnen doen?
 • etalagebenen kunnen opsporen door de doorstroming van de bloedvaten te meten (enkel/arm index)?
 • 24-uurs bloeddrukmetingen kunnen doen?
 • de beschikking hebben over een spleetlamp voor uitgebreid oogheelkundig onderzoek?
 • gehoortesten doen(audiogram)?
 • veel chirurgische ingreepjes(verwijderen moedervlekken, talgkliercysten e.d) zelf doen?
 • zelf veel spiraaltjes plaatsen?
 • de controle van mensen met suikerziekte (zelfs instellen op insuline) veelal zelf doen in nauwe samenwerking met onze praktijkondersteuners Loes, Ylse en Natascha?
 • een spreekuur hebben voor hart en vaatziekten samen met onze praktijkondersteuners?
 • uw risico op hart- en vaatziekten kunnen onderzoeken?
 • een apart spreekuur hebben voor astma en COPD?
 • de praktijkondersteuners in het kader van ouderenzorg preventieve huisbezoeken doen om kwetsbare ouderen op te sporen?