Machtiging ouders voor patiëntenportaal – Huisartsenpraktijk Maasbree – MAASBREE

Machtiging ouders voor patiëntenportaal

Het is ook mogelijk om als ouder een machtiging in te (laten) stellen voor het dossier van uw kind(eren).
Hiermee kunt u alle functionaliteiten van het patiëntenportaal ook gebruiken voor uw kind(eren).
U hebt dan inzage in het dossier, u kunt afspraken maken voor uw kind, via e-consult vragen stellen over uw kind en herhaalrecepten bestellen.
Hiervoor moet u eerst wel zelf toegang hebben tot uw eigen patiëntenportaal.

Die machtiging moeten wij in het dossier instellen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren) gelden hier andere regels voor.

Kinderen van 0 t/m 11 jaar

U kunt als ouder een mail sturen naar de praktijk via assistentemaasbree@cohesie.org met vermelding van uw eigen naam/geboortedatum en de naam/geboortedatum van uw kind(eren)

Kinderen van 12 t/15 jaar

Bij kinderen vanaf 12 jaar hebben wij expliciet toestemming nodig van het kind zelf om de ouder te machtigen. Om die toestemming te kunnen registreren vragen wij jullie om eenmalig (samen) naar de praktijk te komen met een identiteitsbewijs van zowel ouder als kind. Het kind mag ook alleen komen met een identiteitsbewijs van de ouder. De ouder mag niet alleen komen met een identiteitsbewijs van het kind. Dan zullen wij de machtiging niet registreren.

Kinderen vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar is het niet mogelijk om als ouder toegang te krijgen tot het dossier. Eerdere machtigingen zullen automatisch inactief worden zodra het kind 16 jaar oud wordt.