Werken aan kwaliteit – Huisartsenpraktijk Maasbree – MAASBREE

Werken aan kwaliteit

Het leveren van kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We proberen in de praktijk alles zo goed mogelijk te regelen. In de eerste plaats natuurlijk voor de patiënten. Daarvoor is het nodig dat alle  dokters en medewerkers goed hun werk kunnen doen, dat we een goede praktijkruimte hebben, dat alles wat we voor u doen op rolletjes loopt.

Maar het blijft mensenwerk en we leveren zorg aan maar liefst 6000 mensen! Ons motto is dan ook: het kan altijd beter en vaak gemakkelijker. Mede daarom zijn we proef-praktijk voor een nieuwe kwaliteitsnorm in huisartsenland: HAZO24. Dit betekent dat onze praktijk door een onafhankelijke organisatie getoetst wordt. Op 22 april 2014 is de praktijk bezocht door een auditor van Lloyd’s die de praktijkorganisatie heeft doorgelicht. Hij keek of de praktijk voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk HAZO24. We bleken te voldoen aan deze eisen en op 12/5/2014 ontving dokter Aendekerk het officiële certificaat  namens de praktijk. De praktijkmedewerkers zijn hier erg trots op.

Dit betekent niet dat alles ineens vlekkeloos loopt in de praktijk maar wel dat de praktijk aan alle wettelijke eisen voldoet en steeds werk blijft maken van het verhogen van de kwaliteit.

Ook u kunt een rol spelen bij het verbeteren van de zorg die wij leveren. Heeft u een opmerking, tip of klacht, meldt het ons dan. We leren graag van de ervaring van anderen (en fouten van onszelf).

In 2014 ontvingen wij als eerste huisartsenpraktijk in Nederland het officiële Hazo 24 certificaat, het kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Op 10 april 2015 bezocht het auditteam van Lloyd’s opnieuw onze praktijk. Ze bleken heel tevreden over de verdere ontwikkeling in de praktijk en we zijn dan ook trots op het feit dat we opnieuw het certificaat toegekend hebben gekregen. In maart 2017 kreeg de praktijk een interne audit. Aan het eind kregen we een mooi compliment van het auditteam: “Deze praktijk is vergevorderd in het kwaliteitsbeleid, -uitvoering, -borging en -evaluatie. Zowel de kwaliteit m.b.t. de organisatie van de praktijk als de visie m.b.t. de positionering van de praktijk in het veld van zorgverlening is goed te noemen. Deze praktijk zou haar kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsbeleid kunnen delen met andere praktijken”.  Een mooi compliment waar het hele team trots op is.

In maart 2018 kreeg de praktijk weer een audit via Lloyd’s. Conclusie van de auditor: Huisartsenpraktijk Maasbree voldoet aan alle eisen van de NEN15224 en aan de toegevoegde eisen van de HAZO24 norm.

Via deze QR code kunt u het certificaat bekijken.

Wat is HaZo24?

HaZo24 is een praktijknorm, gebaseerd op de normen van NEN-EN 15224:2012, die ontwikkeld is om invulling te geven aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenzorg. HaZo24 gaat over 24-uurs huisartsenzorg en heeft dus een brede scoop. Deze norm is dan ook van toepassing op de eerstelijns centrale organisatie, de huisartsenposten, huisartsenpraktijken én de ketenzorg.

Het ontstaan van HAZO24

Een aantal ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor het ontstaan van HaZo24. Het was tot dan toe alleen mogelijk om vanuit verschillende kwaliteitssystemen naast elkaar álle onderdelen van 24-uurs huisartsenzorg te accrediteren/certificeren (NPA, ISO 9001, HKZ). De zorggroepen van huisartsen vonden het wenselijk om de verschillende onderdelen in samenhang te brengen onder één toetsing.

 • De certficerings-/accrediteringstrajecten naast elkaar waren kostbaar, er was nauwelijks uniformiteit, het leidde tot extra werk en er ontstonden risico’s door de verschillende normen die naast elkaar gehanteerd werden.
 • Er was sprake van een toenemend aantal toezichthoudende instanties (IGZ, zorgverzekeraar, wet- en regelgeving, etc.) op de kwaliteit van zorg met elk hun eigen indicatorenset, hetgeen leidde tot een steeds hogere administratieve belasting voor de huisarts.
 • In oktober 2012 werd een nieuwe Europese norm geïntroduceerd: EN 15224 Zorg en Welzijn.
 • Met een oorspronkelijke start in 2012 is begin 2014 vanuit een samenwerking van zes huisartsenorganisaties een praktijknorm voor 24-uurs huisartsenzorg ontwikkeld. De praktijknorm is een huisartsen-specifieke uitwerking van de normen van de NEN-EN-ISO 9001:2008 en de vertaling van deze norm voor zorg en welzijn, de NEN-EN 15224:2012. In 2014 zijn binnen Cohesie de eerste certificaten verstrekt waarbij de geïmplementeerde kwaliteitssystemen zijn getoetst aan de hand van de NEN-EN 15224:2012.

Het doel van HaZo24

Doel van het te ontwikkelen kwaliteitssysteem was een eigen kwaliteitsstandaard (24 uur) inclusief o.a. de KKK’s (VHN, Ineen) en de NHG-richtlijnen voor huisartsenpraktijk, chronische zorg en huisartsenpost met als resultaat:

 • Een kwaliteitssysteem dat huisartsen en medewerkers ondersteunt bij de uitvoering van de huisartsenzorg;
 • Een centrale beheermogelijkheid voor gemeenschappelijke en regionaal afgesproken protocollen;
 • Gebruiksvriendelijk en digitaal beschikbaar en een meerwaarde in de praktijk;
 • Transparante informatie over de kwaliteit van de huisartsenzorg voor de consument en andere stakeholders;
 • Kostenbesparing ten opzichte van andere kwaliteitssystemen en kostenbesparing door de bijdrage die implementatie levert aan de doelmatigheid in de praktijk.

De 6 kwaliteitskenmerken binnen HaZo24

 • 1. Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.
 • 2. Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
 • 3. Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en evidence.
 • 4. Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.
 • 5. Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.
 • 6. Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.