Cohesie – Huisartsenpraktijk Maasbree – MAASBREE

Cohesie

Wie is Cohesie?

In de Coöperatie Cohesie U.A. werken alle 113 huisartsen in Noord-Limburg samen. Cohesie organiseert huisartsgeneeskundige zorg, die de individuele praktijken overstijgt en faciliteert de zorgverlening in de aangesloten huisartspraktijken.

Daartoe stuurt Cohesie een viertal werkmaatschappijen aan, te weten:

  • Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg voor de acute zorg buiten kantooruren.
  • Cohesie Cure and Care B.V. voor de organisatie van chronische zorg en nascholing door Deskundigheidsbevordering.
  • Midas Noord-Limburg B.V. voor diensten op het gebied van informatisering en administratie.
  • Cohesie Vastgoed B.V. voor het gebouwenbeheer.

Wat doet Cohesie Cure & Care?  

Cohesie Cure & Care organiseert voor en met de aangesloten huisartsenpraktijken en andere zorgverleners de multidisciplinaire zorg voor verschillende groepen chronisch zieken d.m.v. zorgprogramma’s:

  • Diabetes type II (suikerziekte)
  • COPD (chronische longaandoening)
  • CVRM (hart- en vaatziekten)
  • Geïntegreerde Ouderenzorg

Wat houdt dit in?

Cure & Care maakt afspraken met alle zorgverzekeraars om de chronische zorg voor patiënten goed te regelen in de regio Noord Limburg. Er zijn met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt welke zorg er geleverd moet worden en welke vergoeding hier tegenover staat. Ook de kwaliteitseisen waaraan de zorg moet voldoen zijn opgenomen. Uw huisarts kan ervoor kiezen u vanuit een zorgprogramma behandeling en begeleiding te bieden. Wanneer u (als patiënt) hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Zorgkosten

Cohesie Cure & Care declareert namens uw huisarts per kwartaal een vast bedrag voor de chronische zorg bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het specifieke zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en het ‘individueel zorgplan’ dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt. Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor Cohesie Cure & Care ziet staan, betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent in een ketenzorgprogramma voor een of meerdere chronische aandoeningen. Meer informatie kunt u lezen op de site van Cohesie over de Zorgprogramma’s.
Cohesie Cure & Care begeleidt de huisartsenpraktijken en alle externe zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgprogramma. Hierbij kunt u denken aan het laboratorium, de diëtiste, podotherapeut, pedicure en oogarts. Soms is er een overleg nodig met de specialist zoals de internist en longarts. Ook dit is allemaal mogelijk binnen het zorgprogramma. Het belangrijkste is de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt aan u als patiënt. Die wordt getoetst aan een aantal criteria. Zo bent u er als patiënt zeker van dat u die zorg ontvangt waar u recht op heeft.

Folder

Algemene folder over Zorgprogramma’s bij Cohesie: PATIENTENFOLDER